De (duurzame) arbeidsmarkt werkt niet meer zoals eerst

De (duurzame) arbeidsmarkt werkt niet meer zoals eerst

Het (duurzame) personeel is op.

De koppen in de Nederlandse Media in het najaar van 2021 meldden het volgende:

(bron: www.deondernemer.nl/personeel/coronacrisis-personeelstekort)

Er is een groot tekort aan personeel. Dat zorgt ervoor dat organisaties hun groei niet kunnen waarmaken. Het kost heel veel moeite om vacatures vervuld te krijgen en er staan heel veel vacatures op job boards. Ook in 2022 luidde de kranten koppen:

Helaas is deze trend ook in duurzaamheidsland zichtbaar. Er zijn meer duurzame vacatures dan ooit. Ook zijn er veel duurzaamheidsgedreven professionals. Toch hapert de duurzame arbeidsmarkt. En, nog erger, door te weinig, goed, personeel, stagneert de verduurzaming en toekomstbestendigheid van de organisatie.

Wat is er aan de hand?

1). De match is niet helemaal de juiste.

Er is bij werkgevers veel behoefte aan sustainabliity specialisten en er is een groot aanbod van sustainability generalisten. Professionals die wel een algemene motivatie hebben op sustainability maar nog wat minder focus. Deze hebben, logischerwijs, ook wat minder kennis opgebouwd. Laat staan dat ze een relevant netwerk of product/markt ervaring hebben opgedaan. Zo zijn er veel junioren die nét starten met wel actuele kennis, maar geen business “acumen”: ervaring in het realiseren van duurzame innovaties. Er zijn ook veel medioren en senioren, die wel die business acumen hebben, maar hun duurzaamheidskennis is niet up-to-date.

Kortom, er is een mismatch.

2). Het is moeilijk om de juiste mensen te houden

Daarnaast, helemaal pijnlijk, zijn er na het openen van de samenleving en economie (na covid), heel veel mensen vertrokken. Daar waar tijdens de coronacrisis de arbeidsmarkt heel rustig was, is het na de zomer 2021 en begin 2022 heel druk geweest met solliciteren en switchen van banen. Nu is het lastig om experts te binden en te boeien. De “spelregels” van matchmaking zijn veranderd.

(bron: www.greenbiz.com/sustainability-job-market)

Wat kan je doen?

Wat je kan doen is een antwoord bedenken over de arbeidsmarkt-uitdagingen. Hier een aantal mogelijkheden:

– Er komt sowieso een vermindering van arbeidspotentieel op de markt. Dit wordt veroorzaakt door de vergrijzing. Als je beleid maakt van Diversiteit & Inclusiviteit, vergroot dit de hoeveelheid professionals op de arbeidsmarkt en is dit een strategische oplossing.

– De voorwaarden van de huidige professionals zijn aan het veranderen. Met name op het gebied van work/life balance. Biedt en bouw ruimte voor flexibel, deeltijd werken en thuiswerken. Biedt en bouw ruimte voor sabbatical(s) en voor wat professionals in hun huidige levensfasen nodig hebben. Dat kan een wereldreis zijn, maar ook mantelzorg. Het is niet makkelijk, maar wel een business case om je mensen te behouden.

– De arbeidsvoorwaarden zijn voor sustainability professionals niet altijd vak volwassen, zo lezen we in de State Of Affairs van Greenbiz. (bron: www.greenbiz.com/sustainability-job-market)

– Er is een behoorlijke stijging in het salaris van de senior sustainability professionals maar junioren en medioren zijn nog onderbetaald ten aanzien van “reguliere” junior en medioren. (N.B. Dit onderzoek komt uit de USA. Meer over de stand van zaken van het vak van de sustainability professional in Nederland komt aan bod op dit evenement van de Sustainability University (van Carola Wijdoogen)

– Ook hebben met name sustainability professionals tijd en ruimte nodig om zich weerbaar te maken tegen weerstand. Dat kan door te participeren in Co-working spaces: een dag je werk doen, in contact met andere sustainability professionals. Ook is permanente educatie, intervisie, mentorschap en netwerkevenementen op dit vakgebied essentieel.

Ben je geïnteresseerd om een plan te maken hoe je je “human capital” in de organisatie versterkt? Zowel nieuwe professionals, als ontwikkeling en behoud van huidige professionals?

Wil je meer lezen over het bouwen van Sustainability Transitie Teams? Meld je hier aan

Wil je zelf aan de slag? Neem dan contact met ons op via: info@sustainabletalent.nl of bel 030 – 888 20 50.