Directeur Wij.land (gesloten)

Directeur Wij.land (gematcht)

Contract: 1 jaar met uitzicht op vaste aanstelling | Uren: 32-40 | Locatie: Abcoude

Keywords: directeur, operationeel manager, team manager, scale-up, landschapsherstel, boeren, dienend leiderschap, non-profit


Samenvatting

Om de ontwikkeling van Wij.land vorm te geven zoeken wij een Directeur.

We zijn een impactgedreven organisatie die een lerend netwerk faciliteert waarin boeren een centrale rol spelen, en waarin we samenwerken met ondernemers, burgers, beleidsmakers en natuurorganisaties.

De organisatie

Wij.land staat voor een inspirerend, biodivers en veerkrachtig landschap dat ecologische, economische en sociale waarden creëert voor de maatschappij. Zodat wij ons landschap beter overdragen aan de volgende generaties.

Wij.land werkt samen met boeren aan de omslag naar een landbouw met een goed financieel perspectief en een positieve invloed op mens & natuur. Wij.land staat daarbij naast de boeren die deze richting willen inslaan en helpt ze om hun bedrijf toekomstbestendig vorm te geven.

Wij.land is een snel groeiend lerend netwerk van meer dan tweehonderd boeren in het westelijk veenweidegebied. Vanuit ons landelijk gelegen kantoor in Abcoude werken zeventien enthousiaste medewerkers samen met boeren, bedrijven, overheden, natuurorganisaties, banken, kennisinstellingen en kunstenaars aan het bevorderen van regeneratieve landbouwpraktijken, agrarische verdienmodellen, en aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële, natuurlijke en sociale waarde creatie.

Directeur

Droomkandidaat

Wij.land bevindt zich in het hart van de landbouwtransitie en verwacht de komende tijd een groeifase door te maken waarbij ook aandacht nodig is voor de ontwikkeling en professionalisering van de (toekomstige) organisatie.

Deze nieuwe positie is ontstaan doordat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op oprichter en huidige Algemeen Directeur Daniëlle de Nie. Zij richt zich in toenemende mate op het kwartiermakerschap van BoerenPerspectief. Haar rol zal zich binnen Wij.land beperken tot strategische borging van de missie van de organisatie en van het belangrijkste netwerk voor Wij.land.

De Directeur heeft als taak om de huidige organisatie verder uit te bouwen. De Directeur wordt aangenomen door het bestuur, en is verantwoordelijk voor de organisatie en financiële rapportage.

Als Directeur ontwikkel je de organisatie strategisch door, bouw je het ritme en de structuur voor de projectmedewerkers, de (inhoudelijk gedreven) projectleiders en de team coördinatoren. Je onderhoudt strategische relaties met samenwerkingspartners, donoren en overheden. Je helpt het relatief jonge team met jouw management vaardigheden. Samen met de Oprichter voer je de externe gesprekken met (donor)partners. Je rapporteert direct aan het bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden

De organisatie heeft een snelle groei doorgemaakt en bestaat uit betrokken, jonge, gedreven professionals. De organisatie is een nieuw OGSM management model aan het ontwikkelen om het ritme en het overzicht voor éénieder te vinden. Verder is Wij.land een autoriteit op haar vakgebied en komen er veel kansen op de organisatie af.

Je draagt zorg voor een prettige werkomgeving, heldere afspraken, taken en verantwoordelijkheden, een duidelijk afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen, en het bewaken van de strategie. Ook borg je de cultuur van Wij.land waarbij een open, lerende houding breed wordt gewaardeerd.

Je neemt besluiten op het gebied van onder andere aanvragen van nieuwe projecten, aannemen van nieuwe collega’s, aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en positionering binnen het stakeholderveld.

Je representeert Wij.land naar (potentiële) financiers, partners, partners en belangrijke stakeholders.

Je bent lijnmanager van hoofd bedrijfsvoering, team coördinator Innovatie & Inspiratie, en team coördinator Netwerk & Regio. Deze teams richten zich op innovatieve concepten en op de regionale lerende (boeren) netwerken, en de uitvoering van projecten.

Je wordt benoemd door het bestuur van de stichting en je legt verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering van de strategie, de behaalde financiële en niet-financiële resultaten en de beheersing van organisatierisico’s.

Persoonlijke vaardigheden

Je hebt ervaring in het algemeen leidinggevende management van een expertise gedreven organisatie. Je brengt lijn in de ambities en weet de koers op die manier vast te houden zodat er regie is in de gewenste en verwachte groei.

Vaardigheden:

• Je doorziet het complexe speelveld waarin de Wij.land organisatie zich beweegt, op het snijvlak van natuur & landbouw. Je staat 100% achter de missie en visie van Wij.land en draagt deze uit zowel intern als extern.

• Je bent empathisch, doortastend en besluitvaardig met oog voor detail. Jij geniet wanneer anderen goed kunnen presteren. Jouw leiderschapsstijl is dienend leiderschap.

• Je hebt een WO denkniveau.

• Je legt snel verbanden en doorziet de risico’s (reputatie, financieel) van nieuwe ontwikkelingen.

• Je bent bedreven in het leidinggeven aan experts. Je hebt ruime ervaring in project- en operationeel management.

Expertise

• Inhoudelijk voldoende onderlegd op natuur & landbouw of in staat deze inhoud heel snel te beheersen op voldoende strategisch niveau. Duidelijke affiniteit om bij te dragen aan lerende netwerken op biodiversiteit, natuur & landbouw.

• Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende positie in de non-profit sector.

Wat bieden we

• Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract voor 32-40 uur bij een uniek gepositioneerde organisatie met autoriteit op haar vakgebied en het vertrouwen van een grote groep boeren, overheden, bedrijven en financiers.

• Een bevlogen en kundig team.

• Een unieke werkplek aan het Gein in de buitenomgeving van Abcoude. Flexwerken is mogelijk.

• Een arbeidsmarktconform salaris voor een stichting.

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een persoonlijk ontwikkelingsbudget van €2.000 per jaar en een reiskostenvergoeding, óók als je met de fiets komt. 25 vakantiedagen en 6 ADV-dagen (o.b.v. 40 uur).

Procedure

Wij.land werkt in deze procedure samen met Sustainable Talent; Annick Schmeddes is eerste contactpersoon, bereikbaar via 06-54392115 (direct) en bij geen gehoor 030-8882050, annick@sustainabletalent.nl.

De vacature is gesloten

Graag ontvangt zij je CV en motivatie vóór 25 september. Sustainable Talent verkent en ordent de long list en begeleidt het proces samen met het bestuur van Wij.land, de algemene directeur, hoofd bedrijfsvoering en de team coördinatoren.

Na een kort gesprek met de recruiter, zullen de vervolggesprekken gepland worden met deze betrokken personen. Gesprekken met de recruiter staan gepland in september, en met de organisatie in oktober.

De brochure zie je hier en de vijfjarenstrategie kan opgevraagd worden via Annick@sustainabletalent.nl

Start: zo spoedig mogelijk

Annick Schmeddes

Matchmaker, oprichter
06-54392115
annick@sustainabletalent.nl