Hoe vergroot je je munitie in de ‘War on Talent’?

Hoe vergroot je je munitie in de ‘War on Talent’?

Met stip op nummer één is de krapte op de arbeidsmarkt het belangrijkste onderwerp van gesprek binnen de directiekamer. Zo blijkt uit het jaarlijks HR-Trendonderzoek van adviesbureau Berenschot, gevolgd door thema’s als digitalisering en innovatie.[1] Bij Sustainable Talent is de krapte op de arbeidsmarkt te merken aan de grote hoeveelheid vraag voor recruitmentopdrachten. Het uitbesteden van het zoeken, vinden en ook het behouden van talent brengt echter hoge kosten met zich mee. 

Aangezien Sustainable Talent altijd op zoek is naar duurzame waardecreatie, introduceren we vandaag de Employer Value Proposition (EVP). Door het optimaliseren van de EVP, oftewel de waardepropositie voor medewerkers, kunnen dit soort hoge kosten in de toekomst bespaard worden. Aan de hand van drie concrete tips vertellen Annick en Eva, hoe de EVP organisaties kan helpen om dit zelf toe te passen en hoe je jouw munitie in de war on talent kunt vergroten. De EVP kan zo als ‘belofte’ meer waarde creëren voor zowel toekomstige als huidige professionals. Graag nemen we je in deze e-zine mee in wat de EVP precies inhoudt en hoe je dit in de praktijk kunt inzetten.

[1] Van Der Spek, H. (n.d.). Performa’s onderzoek HR-trends 2022-2023.

Klik hier voor het onderzoek

 

Onderzoek naar EVP

Sustainable Talent is zelf ook flink aan het groeien en sinds 1 september werkt Eva Haanraadts bij ons als matchmaker & HR adviseur. Eva heeft voor Sustainable Talent onderzoek gedaan naar de vraag waarom duurzame werkgevers en door duurzaamheid gedreven professionals elkaar niet lijken te kunnen vinden. De vraag die centraal stond in haar onderzoek was: “Hoe kunnen duurzame werkgevers hun propositie verbeteren om zo beter door duurzaamheid gedreven professionals aan te kunnen trekken én te behouden?” 

Sustainable Talent fungeerde hiervoor als een waardevolle schakel tussen de arbeidsmarkt en duurzaamheid in, met een groot netwerk van duurzame opdrachtgevers en door duurzaamheid gedreven professionals. Met de opgedane kennis van Eva haar onderzoek blijft onze kennis groeien en samen met onze ervaring uit de praktijk van de afgelopen tien jaar willen we hier nu graag meer mee doen (en jij kunt ons hierbij helpen!). 

De EVP in de praktijk

Vraag jij je ook weleens af waarom sommige bedrijven geen moeite lijken te hoeven doen om werknemers te vinden en andere bedrijven juist weer heel veel moeite? Of vraag je je weleens af waarom je zo weinig reacties krijgt op openstaande vacatures? Of loop je bijvoorbeeld sterk het risico dat specialisten vertrekken en dat je die positie vervolgens moeilijk kunt vervullen? Wordt er veel geld uitgegeven aan het inhuren van externe recruiters?

Sustainable Talent ziet veel waarde in het optimaliseren van de Employer Value Proposition (EVP) voor het beantwoorden van dit soort vraagstukken. Ook helpt de EVP om de positionering van jouw organisatie inzichtelijk te maken, ten opzichte van professionals als concurrenten. De EVP heeft als doel om de aantrekkelijkheid van jou als werkgever in kaart te brengen en bestaat uit drie componenten:

  1. Interne identiteit: welke kernwaarden en cultuur heeft de organisatie en hoe sluiten deze aan bij de visie en missie van deze organisatie? (oftewel: waarom doet de organisatie de dingen die ze doet?)
  2. Behoefte doelgroep: welke talenten wil de organisatie aan zich verbinden en wat zijn de drijfveren van deze talenten? Wat is voor deze doelgroep aantrekkelijk?
  3. Extern imago: wat is de perceptie van de buitenwereld (klanten, opdrachtgevers, werknemers, et cetera) op de organisatie en hoe onderscheidt de organisatie zich ten opzichte van haar concurrenten? Wordt dit externe imago herkend in de organisatie?[1]

[1] Ruiten, P. V., Elberink-Schieving, H. O., Bastein, A. G., Brack, A., Schmeddes, A., & Vonk, E. (2021). Impactvol ondernemen in de praktijk: Zelf verantwoordelijkheid nemen en samenwerken: Zo doe je dat!

Met de EVP aan de slag

Door bovenstaande vragen te beantwoorden aan de hand van een KPI dashboard kan vervolgens de ‘aantrekkelijkheid’ van het bedrijf in kaart worden gebracht. Aangezien Sustainable Talent vanuit door duurzaamheid gedreven professionals nog altijd wekelijks wordt gebeld met de vraag of wij ‘iets voor hun weten in duurzaamheid’, weten wij goed welke behoeften er spelen als het gaat om het vinden van een duurzame baan voor deze professionals. Inzicht krijgen in wat deze behoeften zijn (van de beoogde doelgroep), helpt je EVP te verbeteren. In deze e-zine delen wij daarom drie veelvoorkomende behoeften van deze professionals, zodat jij meer waarde kunt creëren voor deze doelgroep.

1. Duidelijkheid over duurzaamheid

Een vaak gehoorde behoefte onder professionals is dat het begrip duurzaamheid of dat duurzame functies vaak als langdradig worden ervaren. Uit het onderzoek van Eva is gebleken dat duurzaamheid door professionals breed kan worden geïnterpreteerd, wat zorgt voor onduidelijkheid. Het helpt hierbij om vacatureteksten kort, maar krachtig te houden en duidelijk te zijn over en met welke (specifieke) duurzaamheidsvraagstukken de functie en de organisatie zich bezighoudt.

2. Houd de deur open

Organisaties zijn altijd op zoek naar de sweet spot van zowel kennis én de ervaring. Wij begrijpen dat organisaties altijd op zoek zijn naar het beste talent, maar tegelijkertijd beseffen we ons dat de huidige markt ook vraagt om flexibiliteit vanuit de organisatie. Wat wij zien en horen vanuit professionals is dat organisaties vaak gelijk de deur dichthouden zodra er sprake is van ofwel geen kennis ofwel geen ervaring. 

Tegelijkertijd zien we dat er aan de ene kant een heleboel gemotiveerde door duurzaamheid gedreven starters, wel de kennis hebben, maar niet de ervaring. Aan de andere kant zijn er echter de ‘switchers’, die wel de ervaring hebben, maar niet alle kennis. Het helpt om kritisch te zijn of deze deur binnen jouw organisatie hiervoor echt op slot moet blijven of dat die toch op een kiertje kan. De deur kan bijvoorbeeld ook worden open gehouden door een intern buddysysteem waar jong en oud aan elkaar worden gekoppeld.

3. Investeer in duurzame kennis

Investeren in learning and development (L&D) loont niet alleen om huidige professionals meer plezier te geven in het werk, het helpt ook om nieuw talent aan te trekken. Tegelijkertijd kan dit helpen de kloof te dichten die er lijkt te zijn tussen de door duurzaamheid gedreven professionals en duurzame werkgevers die elkaar niet lijken te kunnen vinden. Ervaren professionals die duurzame kennis missen en de switch willen maken naar een duurzame baan, kunnen door middel van een intern L&D programma alsnog de kans krijgen om bij jou aan de slag te gaan en in korte tijd een veel te leren over zowel duurzaamheid als over jouw organisatie. 

Dit creëert ook weer meerwaarde voor de huidige duurzaamheidsmanager(s), die zo meer mensen om zich heen kunnen verzamelen die weet hebben van het duurzaamheidsbeleid. Kortom, dit zorgt voor een win-win-win situatie (grotere kans om nieuw talent binnen te houden, huidige professionals te behouden en om uiteindelijk zo meer duurzame waarde te creëren voor iedereen).

 

Help mee en maak kans op het boek ‘Impactvol Ondernemen in de Praktijk’

Ben jij benieuwd waar jouw organisatie staat, hoe de interne identiteit, de externe identiteit en de behoefte van jouw beoogde doelgroep ervoor staan? Ben je geïnteresseerd hoe je je human capital in de organisatie versterkt? Zowel nieuwe professionals, als de ontwikkeling en behoud van huidige professionals? 

Wij zijn heel benieuwd welke vragen jij jezelf stelt en welke behoeftes er zijn onder HR professionals. Vandaar dat wij een enquête hebben opgesteld om achter deze behoeften te komen zodat we organisaties nog beter kunnen helpen om hun EVP te verbeteren.

Vul de enquête in en win een boek voor jezelf én een boek om door te geven.

Klik hier voor de enquête

Als Sustainable Talent, al 10 jaar hét loopbaanadviesbureau voor de duurzame arbeidsmarkt, herkennen wij niet alleen een toenemende vraag naar nieuwe collega’s met nieuwe duurzame expertise, maar ook vooral de vraag naar het ontwikkelen van nieuwe interne Academies en Learning & Development programma’s. Alle medewerkers zullen in hun rol te maken krijgen met nieuwe uitdagingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Hoe pakken zij deze op? Hoe verandert de organisatie in een toekomstbestendige organisatie?

 Meer weten?

Wil je meer weten hoe jouw EVP kan worden verbeterd? Neem dan contact met ons op of reageer via info@sustainabletalent.nl. Graag helpen we jou, als HR professional, om je (nog) beter in te zetten voor de toekomstbestendigheid van jouw organisatie. We hopen dat deze e-zine jou ook weer heeft geïnspireerd.

Hartelijke groet namens Sustainable Talent,

Annick Scheddes & Eva Haanraadts

Verwacht wordt:

Oktober 2022: Hoe houd je de deur open en vergroot je je talentpool?

November 2022: Verlaag je recruitmentkosten ten bate van duurzame teamgroei

December 2022: Hoe stimuleer ik intern leiderschap?

Januari 2023: Welke HR strategieën zijn belangrijk in 2023?

Februari 2023: Best practices

Maart 2023: Whitepaper publicatie over de behoeften van sustsainability professionals