Sustainable MBA in 1 Day voor Financials

Sustainable MBA in One Day voor Financials

Samen met Avans Hogeschool en Bureau Om verzorgt Sustainable Talent de training

Sustainable MBA in one Day - voor Financials

In deze training maken de trainers een vertaalslag van duurzaam ondernemen naar de dagelijkse praktijk van financials. Van het richten van een organisatie, het inrichten van de werkprocessen, datastromen en de verantwoording daarover in een jaarverslag. Welke rol spelen controlers en accountants daarin? En hoe kun je als financial doorontwikkelen in dit aspect van jouw functie?

In slechts één dag:

 • Verrijk je jouw vakinhoudelijke kennis met kennis over duurzaamheid
 • Ben je up to date en kun je meepraten over de laatste ontwikkelingen en inzichten in duurzame ontwikkeling
 • Heb je inzicht gekregen hoe je vanuit jouw rol kunt bijdragen aan de positieve impact van jullie organisatie
 • Heb je veel inspiratie opgedaan op het gebied van duurzaamheid, je netwerk uitgebreid én heb je concrete punten om mee aan de slag te gaan.
Sustainable MBA in One Day voor Financials
mba in one day financials
MBA in one day financials

Resultaat van de dag

Wat gaan deelnemers zelf doen?

Na de theorie en praktijkcases gaan ze tijdens elk themablok gezamenlijk aan het werk om een plan van aanpak te formuleren voor de eigen organisatie of een door ons aangeleverde organisatie.

Wat levert het deelnemers op?

 • De deelnemers zijn overtuigd van hun cruciale rol in het verduurzamen van een organisatie.
 • De deelnemers weten hoe ze ZELF deze rol kunnen pakken.
 • De deelnemers hebben kennisgenomen van de verschillende ontwikkelmogelijkheden voor een Sustainable Financial.
 • De deelnemers hebben een beter beeld van hun eigen groeiperspectief en wat de vervolgstappen zijn.

Wat is de waarde van deze dag?

Prijs is € 595,00.

Ook inbegrepen

 • Een certificaat van deelname
 • Een werkboek
 • Het boek “Impactvol ondernemen in de praktijk” met alle theoretische kaders, modellen, tools en casuïstiek.

Locatie: Avans Hogeschool

Datum: nog te bepalen in oktober 2022

Programma van de dag

De dag is ingedeeld in de volgende zes themablokken

Setting the scene

Hoe kun je als Financial succesvol bijdragen aan verduurzaming van jouw organisatie?!

Waar moeten organisaties zich op RICHTEN?

Waar heb je als organisatie daadwerkelijk impact (waardecreatie) en hoe stuur je daarop? We gaan in op belangrijke trends en bijbehorende modellen.

Hoe moeten organisaties het INRICHTEN?

Hoe sluit je de (administratieve) organisatie aan op de eerder bepaalde impactgebieden? Het streven is een (integraal) managementinformatiesysteem die leidt tot relevante en betrouwbare sturingsinformatie.

Welke activiteiten gaan organisaties VERRICHTEN

Hoe operationaliseer je verduurzaming in de bedrijfsactiviteiten? Naast nieuwe (circulaire) businessmodellen staat het “sturen op waardecreatie” centraal zowel in de (bestaande) bedrijfsvoering als in de gehele keten.

Wie en waarover gaan organisaties BERICHTEN.

Aan wie en op welke wijze kun je als organisatie het beste jouw impact (waardecreatie) laten zien? Het gaat hierbij niet alleen om de stap van financiële naar integrale verslaggeving, maar juist om de vervolgstap naar verdere verduurzaming!

The next step

Mogelijke ontwikkelstappen voor een Young Financial.

Door wie?

Sustainable MBA in One Day for Financials wordt verzorgd door Sustainable Finance experts Marleen Janssen Groesbeek & Hanneke Oude Elberink en duurzaamheidsexperts Annick Schmeddes en Paul van Ruiten.

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance & Accounting bij het Avans Expertisecentrum Sustainable Business. Daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van ASN Bank en lid van het toezichthoudend bestuur van CE Delft. Ze is ook lid van de Raad van Advies van PGGM Verantwoord Beleggen en neemt deel in diverse Communities of Practice zoals het Sustainable Finance Lab en het Groene Brein.

Hanneke Oude Elberink heeft een achtergrond in zowel accountancy, bankwezen als onderwijs. Daarmee heeft zij een brede expertise en een groot netwerk opgebouwd op het gebied van sustainable finance. ‘Samen ervoor gaan tot het klopt’ is haar motto, bij zowel het begeleiden van (toekomstige) financials in hun duurzame carrière als van organisaties in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Verder is zij co-auteur van het boek “Impactvol ondernemen in de praktijk” dat eind september uitkomt.

Annick Schmeddes  is directeur-eigenaar van Sustainable Talent en werkt ruim 13 jaar op het gebied van werving en selectie van duurzame professionals. Annick stond in 2017 op nummer 50 in de Duurzame 100 van Trouw. Tussen 2015 en 2018 was zij verantwoordelijk voor het leiderschapsprogramma op het duurzaamheidsfestival Springtij. Met Paul van Ruiten verzorgt zij al enige jaren de training Sustainable MBA in One Day, waar deze dag op voortbouwt. Verder is zij co-auteur van het boek “Impactvol ondernemen in de praktijk” dat eind september uitkomt.

Paul van Ruiten is zelfstandig ondernemer en is meer dan 25 jaar actief in het vakgebied van milieu en duurzaamheid. Hij studeerde planologie en landschapsarchitectuur in Wageningen. Paul bekleedde verschillende directeursposities bij onder andere Royal HaskoningDHV, TNO en DCMR Milieudienst Rijnmond. Met Annick Schmeddes verzorgt hij de training Sustainable MBA in One Day, waar deze dag op voortbouwt. Verder is Paul hoofdauteur van het boek “Impactvol ondernemen in de praktijk” dat eind september uitkomt.