Bouwen van Energie Transitie Teams

Onze Partners

Bouwen van Energie Transitie Teams

Vinden en matchen van de juiste professional

Samen met Stichting 75inq dragen we bij aan het opbouwen van transitieteams op het gebied van van duurzame energie én inclusiviteit (SDG 5 (Gender gelijkheid) en SDG 7 (Duurzame energie)

Stichting 75Inq  heeft als missie “het versnellen van de transitie naar duurzame energie door het bevorderen van gendergelijkheid” en Sustainable Talent heeft als missie “het faciliteren van duurzaam leiderschap door de juiste persoon met de juiste capaciteit op de juiste rol te matchen om daarmee de transitie  naar een duurzame economie te versnellen.” 

Directeuren Anouk Creusen en Annick Schmeddes zijn met enthousiasme een samenwerking aangegaan om onze netwerken en dienstverlening op elkaar aan te laten sluiten.

Waarom: Wij willen de transisite naar een duurzame economie met duurzame energie versnellen

Hoe: Door zowel te focusen op matching als op inclusiviteit vergroten we de kansen op de arbeidsmarkt voor duurzame energie. 

Wat: Door inzet van onzere beiden netwerken én kennis van de vraagstukken rondom energietransitie én de goede matchmakingsskills, zijn we een passende recruiting partner voor partijen in de duurzame energie.

Recruitment Service

1. Uitdiepen passend profiel en vacaturetekst
2. Proactief persoonlijk benaderen potentiële geschikte kandidaten uit netwerk. Wij willen, van de kandidaten, minimaal 50% vrouw voordragen. 
3. Sustainable Talent behandelt alle ingekomen sollicitaties (ook eventuele interne kandidaten) en draagt aan organisatie een short list van 3-5 kandidaten. In een gesprek tussen Sustainable Talent en opdrachtgever worden de (maximaal) 5 kandidaten bepaald die uitgenodigd worden.
4. Ondersteuning en input voor interviews (en casus) bij opdrachtgever.
5. Ondersteuning onderhandeling arbeidsovereenkomst bij contractering.

De voordelen voor uw organisatie

 • Uw organisatie bindt blijvend een netwerk van Sustainable Talents aan zich.
 • Sustainable Talent kan via de persoonlijke binding deze experts pro-actief polsen voor de vacature.
 • De search is diplomatiek, zonder onnodige aandacht.
Voorbeeld:

Marjolein Bot: een mooie switch

Na jaren consultancy in Nederland en daarbuiten en een aantal jaren bij Shell besloot ik in 2017 een sabbatical te nemen en voor een rol te gaan die meer direct een bijdrage levert aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. 

Geïnspireerd door een aantal ontmoetingen en gesprekken, kwam ik de vacature bij de Amsterdam Economic Board tegen voor een Programmamanager Energietransitie. Ik wist dat de switch van internationale rollen in de corporate wereld naar een netwerkorganisatie als de Amsterdam Economic Board groot zou zijn en ik zocht een sparringspartner om mijn sollicitatie voor te bereiden.  Eigenlijk had ik verwacht dat ik gescand zou worden op duurzaamheidskennis, maar Annick en haar team keken naar de rol en belangen van de Amsterdam Economic Board en hoe ik daar zou passen. De match bleek dus op meerdere vlakken belangrijk dan alleen kennis. Zo werd de match een  succes, want ik ben in 2018 gestart en werk ik er nog steeds met veel plezier. 

Ondertussen ben ik Lead Energie bij de Board en werken we met partners uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen aan concrete initiatieven om beweging te creëren in de energie-transitie. Op weg naar CO2 neutrale industrie, emissievrije mobiliteit, met behoud van schaarse grondstoffen in de metropoolregio Amsterdam. Het is mooi om te werken aan een duurzame toekomst voor nieuwe generaties.

Meer voorbeelden? Zie onze Stories

 

Partnership 75Inq and Sustainable Talent

Sustainable Talent is the partner for matchmaking for sustainability transition and does so by coaching, training ánd matching sustainability driven professionals.

The 75inq foundation is focused on accelerating the energy transition (SDG 7) by working on Gender Inclusivity (SDG 5).

With this partnership, we are the best recruiting partner for  Dutch organisations accelerating Energy Transition.

Our Services:

 1. Deepening and supplementing vacancies with stakeholder overview and interests.
 2. Approval profile with HR Manager and Line Manager
 3. Proactively approaching potential suitable candidates personally
 4. Preparing the job interviews
 5. Introduction to the client for the first round of discussions
 6. Presence and advice of Sustainable Talent in the first round of discussions
 7. Selection of candidates for second round of interviews
 8. Presence and advice of Sustainable Talent in the second round of discussions
 9. Support negotiation of employment contract

 

Benefits

 • Your organization will permanently bind a network of Sustainable Talents and Female Energy Professionals
 • Sustainable Talent and 75inQ can pro-actively poll these experts for the vacancy through the personal connection.
 • Our search is diplomatic, without undue attention.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Annick Schmeddes voor een gratis kennismaking via 030 – 888 20 50 of info@sustainabletalent.nl