Sustainable MBA One Day

Sustainable MBA in One Day

Het jaarlijkse event om je kennis over duurzaamheid up-to-date te krijgen

Sustainable MBA in One Day is hét vakinhoudelijke event om je kennis als professional over duurzaamheids-vraagstukken in één dag up-to-date te krijgen. Tijdens Sustainable MBA in One Day leert elke deelnemer alle relevante theorieën & modellen, boeken en leiders op het gebied van duurzaamheid kennen.

Tijdens Sustainable MBA in One Day formuleer je jouw koers, geholpen door relevante theorieën en modellen.

Je krijgt in één dag de nieuwste concepten binnen duurzaamheid gepresenteerd door erkende topexperts. Je leert hoe je de circulaire economie en klimaatverandering in jullie bedrijf realiseren. Je formuleert met onze hulp jouw eigen duidelijke doelen. Deze kun je je meten aan de wereldwijde Sustainable Development Goals en de Donut Economie. Na deze training maak je de beste business cases en weet je hoe je de duurzame transitie moet organiseren.

Ons uitgangspunt: iedereen is een duurzame leider. We leren je om jouw unieke leiderschap, strategie- en organisatietalent als inspiratie in te zetten voor de duurzaamheid van jullie organisatie. Met praktijkvoorbeelden laten we zien hoe koplopers in het bedrijfsleven jou voorgingen.

Deze dag is dé gelegenheid om jouw netwerk met gelijkgestemden uit te bouwen.

Datum: 11 mei  Jaarbeurs – Utrecht informatie op: www.sustainablembainoneday.com 

Je kunt de flyer hier downloaden.

Voor wie

Ben jij die junior of senior professional die het pakket duurzaamheid heeft gekregen, en:

 • Wil jij je kennis over duurzaamheid uitbreiden en verdiepen?
 • Kom jij ook niet toe aan al die vakboeken over duurzaamheid?
 • Krijg je in je werk te maken met duurzaamheidsambities maar weet je er vakinhoudelijk te weinig van of ben je bang dat jouw kennis niet actueel is?
 • Wil jij weten hoe andere organisaties succesvol met duurzaamheidsvraagstukken omgaan en zou je dat met andere professionals willen delen op een inspirerende ééndaagse training?

Meld je dan aan voor Sustainable MBA in one Day!

Programma & Sprekers

09.00 
Ontvangst en registratie

 
Annick Schmeddes Paul van Ruiten
09.30

Opening

Opening van de dag door Annick Schmeddes en Paul van Ruiten. Toelichting op het programma en inventarisatie van de achtergrond en wensen van deelnemers.

Annick Schmeddes

Directeur Sustainable Talent, 15 jaar werkzaam op coaching, training en matchmaking van sustainability gedreven professionals, TedXTalk speaker “Everybody can be a sustainability leader” (>65.000 views)

Paul van Ruiten

Adviseert bedrijven op gebied van strategie en implementatie van duurzaamheid. Hij is oprichter van Bureau Om en het collectief van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals ‘De Zwerm’. Voorheen was Paul oa. Directeur Duurzaamheid en Circulaire Economie bij TNO, directeur bij DCMR Milieudienst Rijnmond en directeur Milieu en Duurzaamheid bij Royal Haskoning DHV.

 
Annick Schmeddes
09.45

Ontwikkelingen in de maatschappij

 • Triggers die het denken over duurzaamheid hebben gevormd
 • Toonaangevende duurzaamheidsdenkers Elkington, Meadows, Gilding, Gleeson White, Braungart en McDonough helpen actuele gebeurtenissen te begrijpen
 • Tools en standaarden die hieruit zijn voortgekomen en die nuttig zijn

Annick Schmeddes

Directeur Sustainable Talent, 15 jaar werkzaam op coaching, training en matchmaking van sustainability gedreven professionals, TedXTalk speaker “Everybody can be a sustainability leader” (>65.000 views)

 
Paul van Ruiten
10.10

Ontwikkelingen van bedrijfsstrategieën

Duurzaamheid realiseren:

 • Waarom wel en waarom niet focussen op duurzaamheid?
 • In welke fase bevindt uw organisatie zich?
 • Welk doel is wanneer haalbaar?
 • Hoe breng je de organisatie in beweging?
 • Wetenschappers en goeroes van Nederlandse bodem als Rob van Tulder (o.a. Erasmus Universiteit), Rob van Tilburg, Pieter Winsemius en Marleen Janssen Groesbeek leren ons om de keuzes van managers en leiders binnen bedrijven te begrijpen.

Paul van Ruiten

Adviseert bedrijven op gebied van strategie en implementatie van duurzaamheid. Hij is oprichter van Bureau Om en het collectief van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals ‘De Zwerm’. Voorheen was Paul oa. Directeur Duurzaamheid en Circulaire Economie bij TNO, directeur bij DCMR Milieudienst Rijnmond en directeur Milieu en Duurzaamheid bij Royal Haskoning DHV.

 
10.35 
Pauze en een goed gesprek

 
Annick Schmeddes
10.55

Markttransformatie, doelen stellen en richting kiezen

 • Toon leiderschap voor effectieve markttransformatie
 • Kijken naar systeemtransities: wat zijn de spelregels van de markt (Lucas Simons en André Nijhof, Changing the Game)
 • True Pricing en De Verborgen Impact (Babette Porcelijn)
 • Richting kiezen voor het team (Golden Circle, Simon Sinek)

Annick Schmeddes

Directeur Sustainable Talent, 15 jaar werkzaam op coaching, training en matchmaking van sustainability gedreven professionals, TedXTalk speaker “Everybody can be a sustainability leader” (>65.000 views)

 
Paul van Ruiten
11.20

Meervoudige waardecreatie en de businesscase van impact

 • Interessante businesscases
 • Business case voor uw eigen organisatie
 • Theorie van experts Nicolas Stern (kosten van inactiviteit), Bob Willard (business case van duurzaamheid) en Marga Hoek (miljoen dollar shift) levert input voor eigen uitwerking
 • De impact monitoren

Paul van Ruiten

Adviseert bedrijven op gebied van strategie en implementatie van duurzaamheid. Hij is oprichter van Bureau Om en het collectief van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals ‘De Zwerm’. Voorheen was Paul oa. Directeur Duurzaamheid en Circulaire Economie bij TNO, directeur bij DCMR Milieudienst Rijnmond en directeur Milieu en Duurzaamheid bij Royal Haskoning DHV.

 
Annick Schmeddes
11.45
Materialiteitsmatrix uitleg
 

Annick Schmeddes

Directeur Sustainable Talent, 15 jaar werkzaam op coaching, training en matchmaking van sustainability gedreven professionals, TedXTalk speaker “Everybody can be a sustainability leader” (>65.000 views)


 
Annick Schmeddes
12.00

Toelichting SDG en Donut

 • SDG’s en Donuteconomie (Kate Raworth) vormen een referentiekader

Annick Schmeddes

Directeur Sustainable Talent, 15 jaar werkzaam op coaching, training en matchmaking van sustainability gedreven professionals, TedXTalk speaker “Everybody can be a sustainability leader” (>65.000 views)

 
12.15 
Netwerklunch

 
Rutger de Vos Fieke de Haan Marie-Claire Franzen-Aerts Robin Foolen
13.00

Financiering en duurzaamheid: purpose en pegels

Is de duurzaamheid van jouw bedrijfsvoering inderdaad van waarde voor jouw organisatie? Loopt een duurzaam bedrijf minder of kleinere risico’s dan niet duurzame concurrenten? Zijn duurzame proposities geld waard of kosten ze alleen maar geld? Tijdens het rondetafelgesprek o.l.v. Annick Schmeddes en Paul van Ruiten gaan managers van twee succesvolle maakbedrijven, een investeringsmaatschappij en een bank in gesprek over deze vraag.

Fieke de Haan van Vanderlande, wereldmarktleider in logistiek, procesautmatisering van opslag, bagageafhandeling op luchthavens en in de pakketsector geeft aan wat duurzaamheid betekent in haar strategie om toekomstbestendig te blijven. Robin Foolen van Secrid sluit ook aan, hij heeft al 25 jaar ervaring in de maakindustrie. Door kennis over duurzaamheid, productontwerp, materialen en productie te combineren, wil hij bewustwording creëren om samen met de industrie tot duurzamere oplossingen te komen. Marie-Claire Franzen-Aerts van Rabobank en Rutger de Vos van Anders Invest benaderen dit vraagstuk vanuit de kansen en risico’s van de lenings- en financieringsportefeuille.

Purpose en pegels, zijn dit twee kanten van dezelfde medaille of ligt het genuanceerder? Luister naar hun verhalen die niet op internet te vinden zijn of in een boek. En ga met hun de discussie aan over vragen waar je zelf mee worstelt.

Dat gaat vlammen!

Rutger de Vos

Partner, Anders Invest

Fieke de Haan

Director Corporate Sustainability, Vanderlande Industries

Marie-Claire Franzen-Aerts

Lead Nature, Rabobank Group

Robin Foolen

Lead Sustainability & Innovation, Secrid – a better world starts in your pocket

 
Geanne van Arkel
14.00
Vertaling Doelen naar innovatie DrawDown strategie
 

Geanne van Arkel

Voormalig Head of Sustainable Development bij Interface en MVO Manager van het Jaar 2018

 
14.50 
Pauze en een goed gesprek

 
Paul van Ruiten
15.10

Circulaire Economie: starten in hier en nu

Circulaire economie: hoe organiseren we het echt?

 • De circulaire economie volgens Ellen McArthur
 • Regels Thomas Rau en Madaster, Cradle to Cradle van Braungart en MC Donough
 • Toegevoegde waarde circulaire economie vanuit productie, logistiek en verkoop door Ton Bastein/ TNO
 • Interventies in de keten: bij de leverancier, in de eigen productie en bij de consument

Paul van Ruiten

Adviseert bedrijven op gebied van strategie en implementatie van duurzaamheid. Hij is oprichter van Bureau Om en het collectief van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals ‘De Zwerm’. Voorheen was Paul oa. Directeur Duurzaamheid en Circulaire Economie bij TNO, directeur bij DCMR Milieudienst Rijnmond en directeur Milieu en Duurzaamheid bij Royal Haskoning DHV.

 
Annick Schmeddes
15.40

Bouwen aan verandering: je eigen leiderschap (Why) en het organiseren van verandering (Renes)

 • Het meenemen van de ander in duurzame transformatie: hoe kunnen we dat verbeteren?
 • Op basis van de laatste onderzoeken van Reint-Jan Renes, Lector “Psychologie voor een Duurzame Stad” aan de HvA en andere beïnvloedingsexperts werk je aan een actieplan om jouw aanpak in het meenemen van de ander (collega, burger en consument) te versterken.

Annick Schmeddes

Directeur Sustainable Talent, 15 jaar werkzaam op coaching, training en matchmaking van sustainability gedreven professionals, TedXTalk speaker “Everybody can be a sustainability leader” (>65.000 views)

 
Paul van Ruiten
16.15

Het organiseren van meervoudige waardecreatie en rapporteren

 • De context van Europese regelgeving (CSRD) mbt integrale rapportageverplichtingen voor MKB bedrijven
 • Interventies tijdens verschillende fasen van de planning en control-cyclus

Paul van Ruiten

Adviseert bedrijven op gebied van strategie en implementatie van duurzaamheid. Hij is oprichter van Bureau Om en het collectief van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals ‘De Zwerm’. Voorheen was Paul oa. Directeur Duurzaamheid en Circulaire Economie bij TNO, directeur bij DCMR Milieudienst Rijnmond en directeur Milieu en Duurzaamheid bij Royal Haskoning DHV.

 
16.50 
Pauze

 
Paul Hawken
17.00

Regeneration: hoe we de klimaatcrisis op kunnen lossen binnen één generatie

De zes basisprincipes uitgelegd die ten grondslag liggen aan het concept van regeneratie.

Paul Hawken

Ondernemer, milieuwetenschapper en auteur van oa The ecology of commerce, Natural Captalism, The next economy, Draw Down en Regeneration. Adviseur van staatshoofden, beursgenoteerde bedrijven en non-profit organisaties en oprichter van verschillende profit en non-profit organisaties.

 
Paul Hawken
17.40

Q&A met Paul Hawken

Paul Hawken

Ondernemer, milieuwetenschapper en auteur van oa The ecology of commerce, Natural Captalism, The next economy, Draw Down en Regeneration. Adviseur van staatshoofden, beursgenoteerde bedrijven en non-profit organisaties en oprichter van verschillende profit en non-profit organisaties.

 
18.00 
Uitreiking certificaten en afsluitende borrel

Wat levert het op

In slechts één dag:

 • Geef je jouw vakinhoudelijke kennis over duurzaamheid een enorme boost.
 • Ben je weer up-to-date en kan je meepraten over de laatste inzichten in duurzame ontwikkeling.
 • Heb je inzicht gekregen in hoe je best practices in duurzaamheid kunt toepassen in jouw werk.
 • Heb je veel inspiratie opgedaan op het gebied van duurzaamheid, je netwerk uitgebreid èn heb je concrete punten om mee aan de slag te gaan.

Kortom, na deze dag is je kennis over duurzaamheid weer helemaal up-to-date én heb je inzicht in het toepassen van de best practices in jouw werk!

Praktische info & aanmelden

Eerstvolgende datum: 11 mei 2024
Duur: 1 dag (09.00 – 17.30) + aansluitende borrel 
Groepsgrootte: 50 personen max
Locatie: Jaarbeurs – MeetUp – Utrecht
Kosten (incl. biologisch-vegetarische lunch en materialen): – € 795,- (excl b.t.w.). – 
Flyer download hier

Wil jij in één dag up-to-date zijn over de ontwikkelingen binnen duurzaamheid? Meld je dan aan voor Sustainable MBA in 1 Day! Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Anique van Dijk

Anique van Dijk

Heerlijk Annick om je gepassioneerd, met humor en uitnodigend te horen praten over Sustainability!

Sprekers 

Paul Hawken

Dit jaar sluiten we de training af met een lezing van de ‘Einstein’ binnen de duurzaamheidswereld: . Pauls’ werk is inmiddels beroemd en benoemd in honderden artikelen in onder meer Wall Street Journal en New York Times en hij maakte zijn opwachting in talkshows als de Today Show en CBS This Morning. Zijn negen boeken, waaronder zes bestsellers, zijn in 30 talen uitgebracht en uitgegeven over de gehele wereld in meer dan 90 landen.

Paul Hawken is Founder van ‘Project Drawdown’ and ‘Project Regeneration’ (regeneration.org). Project Drawdown bevat het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren. Samen met wetenschappers zet Paul de honderd meest effectieve oplossingen voor klimaatverandering op een rij.
Project Regeneration creëert ‘s werelds grootste, meest complete lijst en netwerk, aan oplossingen voor de klimaatcrisis. Hoe kunnen we het leven centraal stellen in elke actie en beslissing? 

Marie-Claire Franzen-Aerts 

is sinds dit jaar Lead Nature bij de 
Rabobank Group. In het verleden heeft zij het volgende gedaan in haar carrière:

 • Bedrijfskundige opleiding, in 2009 carrière gestart bij EY Advisory als Financial Consultant
 • In 2013 geswitcht naar Managing Sustainability Consultant, met een focus op:
  • (Integrated) sustainability strategy development and implementation
  • Integrated and sustainability reporting
 • Sinds 2017, werkzaam voor Rabobank Group Sustainability in het MT Sustainability, voornamelijk in de rol als Head of Sustainability Strategy & (internal and external) Reporting, met een focus op het thema klimaat
 • Sinds 2023 in een nieuwe rol, Lead Nature, waarbij we als bank vervolgstappen nemen om te gaan voldoen aan onze ambities en commitments op dit thema (o.a. ontbossing, water, bodem, biodiversiteit)

Robin Foolen

Lead Sustainability & Innovation, Secrid is al meer dan 25 jaar werkzaam in de Nederlandse maakindustrie met een focus op Industrieel Ontwerp en Productie.

Sinds 2012 heeft hij zijn tijd en energie gericht op het uitbouwen van een lokale, duurzame en eerlijke productieketen voor Secrid in Nederland, om op een verantwoorde manier te voldoen aan de wereldwijde vraag naar Secrid wallets. Door kennis over duurzaamheid, productontwerp, materialen en productie te combineren, wil hij bewustwording creëren om samen met de industrie tot duurzamere oplossingen te komen.

Tijdens de ronde tafel gaat Robin in gesprek over Financiering en duurzaamheid: purpose en pegels. Hier zal het onder andere gaan over; Is de duurzaamheid van jouw bedrijfsvoering inderdaad van waarde voor jouw organisatie? Loopt een duurzaam bedrijf minder of kleinere risico’s dan niet duurzame concurrenten? Zijn duurzame proposities geld waard of kosten ze alleen maar geld?

Fieke de Haan 

is Als Global Sustainability Officer bij Vanderlande verantwoordelijk voor de uitrol en executie van de duurzaamheidsstrategie.
Vanderlande is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van automatiserings- en logistieke oplossingen in de sectoren warehousing, luchthavens en parcel. De oplossingen van Vanderlande voor distributiecentra, zijn de eerste keuze van grote e-commerce spelers en retailers in food, fashion en general merchandise over de hele wereld. Op meer dan 600 luchthavens wereldwijd worden per jaar meer dan 4 miljard stuks bagage via Vanderlande’s systemen en daaraan gerelateerde passagiersoplossingen afgehandeld. Tenslotte is Vanderlande een toonaangevende leverancier op de pakket markt. De systemen van Vanderlande sorteren meer dan 52 miljoen pakketten per dag voor verschillende klanten waaronder de meest toonaangevende sorteercentra voor pakketdiensten. Vanderlande is opgericht in 1949 en telt meer dan 9.000 werknemers op alle continenten.