Agnes Otten

Uit onze mooie intervisiegroep bleek dat functies in duurzaamheid bij de werkgevers van de groep veelal éénpitters waren.De issues in de intervisiegesprekken met deze duurzaamheidsfunctionarissen waren om die redenvoor en ieder héél herkenbaar.Dat schept gelijk een band en je kan elkaar werkelijk verder helpen omdat ieders werkervaring en competenties wél verschilden.Ik heb bijzonder veel aan de sessies gehad omdat elk issue ook een concrete spiegel voor jezelf was. Hoe doe ik dit en/ of hoe ga ik hier mee om. De inzichten kan je de volgende werkdag meteen inzetten.

Anna Herweg

Door te zorgen voor een omgeving waar de deelnemers op een informele en laagdrempelige manier het gesprek met elkaar kunnen aangaan zorgt Sustainable Talent voor een uitwisseling tussen mensen op een zodanige manier dat je van elkaar leert. Wat ik heb geleerd draag ik met me mee, en daarnaast een hele leuke uitbreiding van netwerk en contacten!

Lycia Bakker

Het is een fijne beschermde omgeving, waarin je zelf actief kunt bijdragen maar je ook veel mee krijgt.

Johan Verburg

Intervisie geeft een goede omgeving waarin je beter naar jezelf kunt kijken zonder je zorgen te maken over wat andere dagelijkse collega’s van je vinden.