Anna Herweg

Door te zorgen voor een omgeving waar de deelnemers op een informele en laagdrempelige manier het gesprek met elkaar kunnen aangaan zorgt Sustainable Talent voor een uitwisseling tussen mensen op een zodanige manier dat je van elkaar leert. Wat ik heb geleerd draag ik met me mee, en daarnaast een hele leuke uitbreiding van netwerk en contacten!